YATAY GEÇİŞ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAR SORULAR

Hangi sınıflarda öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilmektedirler?

Hangi programlar arasında yatay geçiş yapılabilir?

Yatay geçiş yapılabilmesi gerekli başarı şartları nelerdir?

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil eder mi?

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından geçiş ile ilgili şartlar nelerdir?

Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için hangi yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilirler?

Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için gerekli şartlar nelerdir?

Merkezi yerleştirme puanına göre özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılabilir mi?

Merkezi yerleştirme puanına göre ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa geçiş yapılabilir mi?

Merkezi yerleştirme puanına göre öğrenciler kaç defa yatay geçiş yapabilirler?

Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapabilirler mi?

Yatay Geçiş tarihlerini nereden öğrenebilirim ?

Ne zaman yatay geçiş yapabilirim?

Yatay Geçiş sonrası hangi dersleri alttan alacağım?

Aynı anda birden çok üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapılabilir mi ?

Geçmesi düşünülen bölümde hazırlık var, hazırlık okumak zorunlu mudur ?

Uzaktan eğitimle üniversite okuyan üniversite öğrencileri yatay geçiş yapabilir mi?

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin hazırlık durumları nasıl değerlendirilir?


YÜKSEK ÖĞRETİM YATAY GEÇİŞ REHBERİ