Hangi sınıflarda öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilir?

- Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarında ilk yarıyılı ile son yarıyılında, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Ancak Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesi uyarınca; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Yatay Geçiş ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular Sayfasına Geri Dön!!!

YÜKSEK ÖĞRETİM YATAY GEÇİŞ REHBERİ