YATAY GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

 

 

Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

Ülkemizde yatay geçiş ile ilgili usül ve esaslar, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanmıştır. Yönetmelikte Yatay Geçiş “Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanması” olarak tanımlanıyor.

Özetle, ülkemizde yatay geçiş 2 şekilde yapılabilmektedir.

-GANO (genel akademik not ortalaması) ile yatay geçiş

-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş

- GANO (genel akademik not ortalaması) ile yatay geçişte, öğrencinin (varsa İngilizce hazırlık sınıfı sonrasında) bir sene üniversitede okuması ve yüksek bir not ortalaması ile dönemi bitirmesi gerekiyor. Bu yolla yatay geçişte kontenjan genellikle düşük oluyor. Üniversite Senatoları bu yolla yatay geçişte bazı zorlayıcı şartlar da getirebiliyorlar. Bu yöntemin detaylarını yönetmelikten öğrenebilirsiniz. (Yönetmelik için Tıklayın)

- Merkezi Yerleştirme Puanı (MYP) esasına göre yatay geçişte ise sınıf şartı bulunmuyor. Öğrenci her sınıf seviyesinde yatay geçiş için başvurabilir. Mesela 4. sınıfta bilgisayar mühendisliği okuyan bir öğrenci şartları sağlıyorsa Tıp Fakültesine yatay geçiş yapabiliyor. Bu yöntem ile yatay geçişte kontenjan sınırı da öğrenci için daha avantajlı olarak yüksek tutuluyor. Üniversiteler güz dönemi sonunda (Ocak/Şubat) isterlerse YKS kontenjanlarının %20’si kadar (her sınıf seviyesinde) kontenjan açabiliyorlar. Ocak/Şubat döneminde devlet üniversitelerinin çoğunlukla kontenjan açmıyor fakat vakıf üniversitelerinin neredeyse tamamında kontenjan açılıyor. Güz dönemi başında (Ağustos/Eylül) ise tüm üniversitelerin (devlet/vakıf) YKS’de aldıkları kontenjanların %30’una kadar başvuru kabul ediyorlar.

 

YÜKSEK ÖĞRETİM YATAY GEÇİŞ REHBERİ