YATAY GEÇİŞ YAPMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

Not Durum Belgesi/Transkript (Kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir. Yabancı dilde olan not dökümlerinin Türkçe ’ye çevirisinin yeminli tercüman tarafından yapılması gerekmektedir.)

Ders İçerikleri

ÖSYS Sonuç Belgesi (Kayıtlı olduğu programdan farklı bir programa müracaat edeceklerden LYS/ YKS sonuç belgesi)

Öğrenci Belgesi

Disiplin Belgesi

Yurt Dışından Geçişlerde YÖK’ten Denklik Belgesi

İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen öğrencilerin İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş başvurularında kayıt sırasında üniversitelerine teslim ettikleri sağlık raporunun aslı gibidir onaylı örneğini getirmeleri gerekmektedir. Farklı bir programdan İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ise devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen ve boy/kilo gösterir rapor almaları gerekmektedir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgelerden birine sahip olması veya başvuracağı Üniversite tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik sınavına girerek bu yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.

- Hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir. (Türkçe bir programdan İngilizce programa yapılan yatay geçişlerde, hazırlığı bitirip bölüme devam süresi “2 yılı” aşmamalıdır.)

- Dil Yeterlik Belgesi (Not: İngilizce Hazırlık Programı’nda normal öğretim süresi bir (1), azami öğretim süresi iki (2) akademik yıldır. Diğer yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında geçirilen süreler azami öğrenim süresi hesaplamasında dikkate alınır.

YÜKSEK ÖĞRETİM YATAY GEÇİŞ REHBERİ